OJD

OJD

Den største gave, man kan give sig selv, er at glæde andre.

OJD er en ældre virksomhed, som i 1974 flyttede ind i bygningerne på Lerbækvej i Solrød. 

SSB og OJD har fundet sammen via et grundlag, der bygger på fælles værdier som flid, loyalitet og langsigtet målrettet arbejde. Samarbejdet strækker sig over en længere årrække - for netop at få skabt en mulighed for at arbejde langsigtet.


Vore kerneværdier, der er medvirkende til at skabe resultater, er:


Flid og engagement: I kombination af ansvar og kompetence at yde den indsats, der er nødvendig for at opnå de ønskede resultater.


Loyalitet: Opbygge relationer, som knytter os tættere sammen med vore samarbejdspartnere.


Dygtighed: Gøre tingene enkle, effektive og ikke mindst letforståelige. Vores evne til at overleve afhænger af vores evne til at forandre.


OJD’s succes i fremtiden skal skabes via optimale udfoldelsesmuligheder, der ikke findes bedre andre steder. Virksomheden er opbygget via en flad organisationsstruktur, hvilket giver de perfekte rammer til den enkelte medarbejders mulighed for at udvikle sit talent.

OJD har via historie lagt meget energi og tålmodighed i at udvikle yngre personer, som har viljen og interessen for at være en del af teamet. Udviklingen har været koncentreret omkring den enkeltes drøm og vision, som har betydet store økonomiske, samt tidsmæssige ressourcer. 

Alle medarbejdere i OJD er oplært i samtlige funktioner i virksomheden, således at man har et kendskab til sine kollegaers ansvarsområder. 

Ligeledes støtter OJD medarbejderne i arbejdsrelaterede kurser, uddannelser og eventuelle rejser hvis dette skulle blive nødvendigt.


OJD er en handelsvirksomhed, som har via produktet, samt medarbejdernes virke, udviklet en virksomhed, som eksporterer til over 40 lande. Grundet de store daglige udfordringer søger vi altid nye kompetente medarbejder, som kan spejle sig i ovenstående.