Skattefri Godtgørelse

Skattefri Godtgørelse


Her finder du DIFs  skema til udbetaling af skattefrie godtgørelser: Klik her
Tjek også Skats satser for udbetaling af  skattefri rejsegodtgørelse (diæter): Klik her


Vær især opmærksom på at de eksakte adresser og tidspunkter er afgørende for ret til  modtagelse af skattefri godtgørelse,  

Guidelines

Vær opmærksom på at udfylde skamaet korrekt med alle oplysninger.


Det er bl.a. et krav at du står registreret som ejer af en bil i motorregistret, for at du er berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Husk at noterer bilens reg. nr. på skemaet.

Derudover er det de præcise adresser der skal angives som til og fra. Det dur ikke kun at skrive bynavne.  


Husk altid at udfylde dato og formål for udgiftsdækningen og medsend kopi af udgiftsbilag som .pdf fil.


Skema indsendes på mail til kasserer@ssb.dk senest d. 20. i måneden.


Fremsender du ikke din afregning korrekt forbeholder klubben sig ret til at afvise anmodningen !!!